به گزارش مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، اولین جلسه کمیته تعیین وضعیت باشگاه‌های لیگ برتر مردان امروز (۲۰ مردادماه) برگزار می‌شود. طی این جلسه، فدراسیون والیبال درخصوص تعیین وضعیت باشگاه‌هایی که مستندات خود را به کمیته برگزاری رویدادها ارسال ننموده‌اند، تصمیم‌گیری می‌نماید.

پیش از این فدراسیون والیبال طی اطلاعیه‌ای به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر جهت ارسال مستندات مکتوب (بر اساس شاخص‌های پیشنهادی تعیین شده) تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه (۱۳ مردادماه) فرصت داده بود تا مدارک مورد نیاز را به کمیته برگزاری رویدادها ارسال نمایند.

همچنین در اطلاعیه مذکور تاکید شده بود در صورت عدم ارسال مستندات مکتوب در تاریخ تعیین شده، فدراسیون والیبال درخصوص تعیین وضعیت باشگاه‌های مربوطه تصمیم‌گیری خواهد کرد.