به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، نشست مهدی حیدری رئیس این فدراسیون با داود میرشکار مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی و مهدی بلوکی رئیس کارگروه اکولوژی دریا در محل فدراسیون برگزار شد.

در این نشست که امیرحسین فروغ مسئول کمیته غواصی هم در آن حضور داشت در مورد فعالیت های مشترک و لزوم پیگیری آنها بحث و بررسی صورت گرفت.

«سازمان دهی کلوپ های غواصی از حیث اصول زیست محیطی (اصول مورد تاکید سازمان حفاظت از محیط زیست)»، «برگزاری دوره های آموزشی مشترک به منظور آموزش غواصان و در راستای حفظ فضای زیر آب» و همچنین «پاک سازی سواحل دریا و به ویژه مناطق مورد تاکید سازمان حفاظت از محیط زیست» از جمله محورهای مورد بحث در این نشست بود.

به همین منظور طرفین به منظور تسهیل روند پیگیری فعالیت ها بر تشکیل و آغاز به کار کارگروه مشترک میان فدراسیون نجات غریق و غواصی و سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید کردند.

منبع : مهر