ترافیک سنگین در خروجی تهران به سمت جاده های شمالی کشور

سرهنگ محبی سرپرست پلیس راه راهور ناجا گفت: باتوجه به بارسنگین ترافیک از خروجی تهران به سمت مسیرهای شمالی کشور ، محدودیت ترافیکی در جاده چالوس ایجاد شده است.

منبع : مهر