به گزارش خبرنگار مهر، عملیات آوار برداری ساختمان متروپل آبادان وارد یازدهمین روز خود شد در حالی که عملیات سرعت بیشتری به خود گرفته است.

فیلم: کوثر کریمی

منبع : مهر