به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارشی که روی خروجی سایت رسمی فدراسیون جهانی موی تای (ایفما) منتشر شده، آمده است: موی تای یکی از ورزشهای پیشرو در جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان گذشته بوده و موی تای ایران ویترینی از برخورداری ارزشهای المپیک، برابری و عدم تبعیض به طرق مختلف بوده است.

در ادامه این گزارش آمده: تحت ریاست جواد نصیری، موی تای ایران به یکی از قدرتمندترین فدراسیون‌های ملی بدل شده که برابری جنسیتی را به نمایش گذاشته و در تمامی رویدادهای اخیر بین المللی موی تای، برابری ۵۰ درصدی را نه تنها در تعداد ورزشکاران، بلکه در مربیان و داوران اعزامی به نمایش گذاشته است. سال ۲۰۲۱ سال ویژه ای بود زیرا سمیه خزایی مربی تیم ملی موی تای زنان ایران با رأی جامعه جهانی موی تای به عنوان مربی سال انتخاب شد.

این دقیقاً مطابق با دستورالعمل ۵+۲۰۲۰ کمیته بین المللی المپیک IOC بوده و اینک فدراسیون موی تای ایران گام نهایی را در جهت تطبیق با ایفما از طریق تغییر اساسنامه و عنوان انجمن به فدراسیون مستقل انجام داد.

مجمع عمومی موی تای ایران متشکل از نمایندگان تمامی استان‌های ایران متفقا رأی به این تغییرات مهم دادند و همچنین جواد نصیری به عنوان نخستین رئیس فدراسیون موی تای جمهوری اسلامی ایران در این مسئوایت قرار دارد. فدراسیون مستقل موی تای، مسیر را برای بسیاری رویدادهای آتی از قبیل مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی و حضور در «ورلد گیمز» هموار خواهد کرد. ایفما این لحظه تاریخی را تبریک می‌گوید.

منبع : مهر