به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس ترکی در جریان بازدید از زباله سوز تهران، اظهار کرد: به لحاظ آسیب شناسی وضع موجود می‌توان گفت علاوه بر اشکالات قانونی و ساختاری، هماهنگی و انجام لازم بین دستگاه‌های مسئول در این زمینه وجود ندارد ساز و کارهای حقوقی و مالی شفاف نیز برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی فراهم نیست و در مواردی تعارض منافع مانع اتخاذ تصمیمات درست و اصلاح چرخه حکمرانی در مدیریت پسماند شده است.
معاون قضائی دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد: در اصلاحیه قانون مدیریت پسماند نواقص و اشکالات قانون فعلی برطرف شده و در قانون جدید مفاهیم نوین، بهره برداری از بانک‌های جامع اطلاعاتی و هوشمند اصلاح ساختار حکمرانی و اجرایی، بازیافت مدیریت پسماند تعیین، ارتقا استانداردهای ملی در حوزه پسماند مسئولیت تولید کننده در قبال پسماند و همچنین تشدید بازدارندگی ضمانت اجراهای قانونی مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه هر ۲۴ ساعت ۶ هزار تن زباله در تهران تولید می‌شود وجود فقط یک زباله سوز ۲۰۰ تنی پاسخگوی نیاز پایتخت نیست و امیدواریم طرح‌های توسعه و احداث زباله سوزه‌ای جدید سریع‌تر به نتیجه رسد.
معاون قضائی دادستان کل کشور، افزود با توجه به تراکم و رسوب زباله‌ها در مجتمع آرادکوه این میزان زباله رسوبی منجر به تولید گازمتان می‌شود و در صورت عدم مدیریت درست علاوه برداشتن برخی عوارض یکی از منابع بوی بد تهران به شمار می‌آید بنابراین، تسریع در هوادهی و دفع زباله‌های رسوبی برای کاهش بوی بد لازم است.
وی با بیان اینکه این در حالی است که در صورت سرمایه گذاری شهرداری و مشارکت بخش خصوصی این زباله‌ها می‌تواند منبع ارزشمندی برای تولید ثروت و نیز تولید انرژی‌های تجدیدپذیر باشد، افزود: در این زمینه توجه به اقتصادی کردن صنایع مرتبط با پسماند از جمله زنجیره ارزش کالا در فرایند بازیافت و دفع پسماندها بسیار حائز اهمیت است.
ترکی ادامه داد: در برخی نقاط کشور پسماندها به نحو اصولی و علمی دفن نمی‌شوند و شیرابه‌های حاصل به آب‌های سطحی و زیرسطحی و منابع آب شرب نفوذ می‌کنند که ممکن است منجر به آلودگی و بیماری شود.
معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: سازمان ملی استاندارد شاخصهای روزآمد ملی دفع اصولی پسماندها را تعیین کند.
وی همچنین با انتقاد از نظارت ضعیف وزارت بهداشت و درمان بر پسماندهای پزشکی، اظهار کرد: بیمارستانها وظیفه دارند با استفاده از ابزارهای فنی (اتوکلابهای بیمارستانی) نسبت به بی‌خطر و کم خطرسازی پسماندهای پزشکی اقدام کرده و سپس تحویل شهرداری دهند لیکن در حال حاضر در انجام این وظیفه کوتاهی می‌شود و وزارت بهداشت باید مسئولیت نظارتی خود را در قبال پسماندهای پزشکی و عفونی به درستی انجام دهد.
ترکی عنوان کرد: ما نیازمند باز طراحی چرخه تولید تا دفن پسماند با تاکید بر بازیافت زباله‌ها هستیم که به نظر می‌رسد اصلاح این چرخه و بازطراحی مدل حاکم نیاز به اراده و عزم ملی به دور از موقعیت‌های تعارض منافع است.