به گزارش مهر، «اختصاص بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی» وعده ای بود که محمدباقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در حضور مدیران ورزش کشور وعده آن را داده بود.

این وعده سه ماه پیش در جریان بازدید مسعود سلطانی فر وزیر پیشین ورزش و سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی المپیکی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی توسط محمدباقر نوبخت مطرح شد اما تا به امروز که وی جای خود را به مسعود میرکاظمی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم داده، محقق نشده است.

قدرت الله سیف مدیر ورزشگاه آزادی در گفتگو با مهر با تایید این مطلب گفت: بعد از وعده ای که از طرف دولت برای تخصیص بودجه ویژه به ورزشگاه آزادی داده شده از طریق شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی پیگیری های لازم را برای دریافت این بودجه انجام دادیم تا بتوانیم از آن برای بازسازی و بهینه سازی ورزشگاه آزادی استفاده کنیم اما با وجود پیگیری های لازم این مهم تا پایان دولت محقق نشد.

وی تصریح کرد: البته وعده تخصیص بودجه از طرف دولت مطرح شده و به همین دلیل قاعدتا باید محفوظ باشد. به همین دلیل بعد از جابه جایی دولت هم از طریق مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه پیگیر دریافت آن خواهیم بود.

مدیر ورزشگاه آزادی تاکید کرد که از بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی تخصیصی دولت برای بازسازی و بهینه سازی این مجموعه استفاده خواهد شد.