به گزارش مهر، محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در روزهای اخیر بسیاری از محکومین امنیتی از امتیازات قانونی بهره مند شدند. امیداست این عزیزان از این فرصت‌ها برای تامل و اصلاح برخی رویه‌های گذشته استفاده کنند و در کنار خانواده، هماره برای خود و جامعه مفید و موثر باشند. خانم سپیده قلیان نیز در همین راستا با مرخصی به آغوش خانواده بازگشت.

به سپیده قلیان مرخصی اعطاء شد