به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حق لطفی با اشاره به وجود عوارض متعدد خرابی در روسازی آزادراه شهید فهمیده، بر ضرورت بهسازی روکش آسفالت این آزادراه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی شهر تهران تاکید کرد و گفت: بهسازی مسیر کندروی شمالی بزرگراه شهید فهمیده (محدوده پل تقاطع بزرگراه آزادگان و لوپ بزرگراه آزادگان جنوب) در گام نخست این پروژه بهسازی و در قالب طرح استقبال از بهار انجام شد.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران خاطرنشان کرد: در بهار و اوایل تابستان امسال، بخشی از مسیر تندروی آزادراه حدفاصل پل آزادگان تا پل کوهک در دو باند شمالی و جنوبی بهسازی شد و طی ماه‌های اخیر و در ادامه عملیات بهسازی، قطعه دیگری از مسیر تندروی بزرگراه شهید فهمیده (مسیر شرق به غرب) حدفاصل پل شرقی ورزشگاه آزادی تا پل غربی مورد مرمت قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه واحد امانی معاونت اجرایی این سازمان متولی اجرای پروژه فوق بوده است، گفت: طی اجرای این پروژه مرمتی ۱۰۱۶۲ تن آسفالت در مساحتی بالغ بر ۶۲۴۷۴ متر مربع پخش و اجرا شد.