به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در جریان بازدید از نمایشگاه روایت میدان که از سوی وزارت اطلاعات در خیابان حجاب تهران برپا شده است، اظهار داشت: با توضیح و تبیین اقدامات صورت‌گرفته از سوی نهادهای امنیتی برای مقابله با اقدامات سازمان‌یافته دشمنان، مردم بیشتر با پشت‌پرده اغتشاشات و فعالیت گسترده و هدف‌دار دشمنان در حوادث اخیر آشنا خواهند شد.