به گزارش خبرگزاری مهر، در مجمع عمومی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی (ISSF) که با حضور نمایندگان کشورهای عضو و طی روزهای یکشنبه دوشنبه در شهر میزبان بازی‌ها برگزار گردید، نصراله سجادی، اصغر رحیمی و عاطفه اسلامیان به عنوان نمایندگان کشورمان حضور داشتند.
پس از خیرمقدم رییس فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی، گزارش هیات اجرایی در خصوص فعالیت‌ها و مصوبات صورت گرفته، گزارش مالی دو سال گذشته و گزارش مسئول برگزاری پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به استماع حاضران رسید.
در ادامه این نشست، پیشنهاد اصلاح اساسنامه ISSF و اصلاح ساختار سازمانی این فدراسیون و همچنین بررسی برنامه‌های راهبردی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشست نیز در خصوص زمان و مکان برگزاری نشست آتی مجمع عمومی تصمیم گیری شد.