به گزارش مهر، اعضای تیم کشتی آزاد جوانان که هم اکنون در شهر اوفا روسیه محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان حضور دارند، صبح امروز نخستین تمرین خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.

مراسم قرعه‌کشی تمامی اوزان عصر امروز و مسابقات پنج وزن نخست (اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم) از صبح فردا برگزار می‌شود.

بر این اساس برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۴ مردادماه:

ساعت ۱۷ تا ۱۸: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

دوشنبه ۲۵ مردادماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۱ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۱۹:۳۰: مسابقات مقدماتی، و نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

سه شنبه ۲۶ مردادماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵: وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۱ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد پنج وزن نخست
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۲۰:۳۰: مسابقات مقدماتی و نیمه نهایی اوزان اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و رده بندی و فینال پنج وزن نخست

چهارشنبه ۲۷ مردادماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

پنج شنبه ۲۸ مردادماه:
ساعت ۱۴ تا ۱۵: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

جمعه ۲۹ مردادماه:
ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵: وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کشتی فرنگی
ساعت ۱۱ تا ۱۵:۳۰ و ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات مقدماتی، و نیمه نهایی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کشتی فرنگی

شنبه ۳۰ مردادماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کشتی فرنگی
ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵: وزن کشی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کشتی فرنگی
ساعت ۱۱ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کشتی فرنگی و شانس مجدد پنج وزن نخست
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۲۰:۳۰: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کشتی فرنگی و فینال و رده بندی پنج وزن نخست

یکشنبه ۳۱ مردادماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کشتی فرنگی
ساعت ۱۶ تا ۲۰:۳۰: مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کشتی فرنگی

اختلاف ساعت ایران با شهر اوفا روسیه ۳۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۱ به وقت اوفا ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران است.