به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه ظهر پنجشنبه در ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی با اشاره به ضعف عملکرد دبیران ستادهای بازآفرینی شهری و استانی اظهار کرد: مسلماً اداره کردن و پیش بردن موضوع از پشت میز اثربخشی نخواهد داشت برای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های ماندگار باید وارد میدان خدمت‌گزاری شد.
وی ادامه داد: ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق کم برخوردار ساکن هستند و دولت برنامه جدی در این حوزه دارد.
استاندار مرکزی گفت: مناطق حاشیه نشین اراک و ساوه باید مورد رسیدگی قرار گیرند و مناطق فرسوده و بافت تاریخی سایر شهرستانها نیز باید شناسایی شود و برای ترمیم و اصلاح آن برنامه داشت، اینکه در اداره بازآفرینی استان برنامه عملیاتی وجود ندارد، به هیچ عنوان پذیرفته نیست؛ متولی اصلی این حوزه اداره راه و شهرسازی است.
مخلص الائمه با تأکید بر ارائه برنامه اقدام مشترک ستاد بازآفرینی شهری در جلسه آتی این ستاد تصریح کرد: سیاست دولت سیزدهم این است که فاصله محلات برخوردار و کم برخوردار را به حداقل برسد.
وی با اشاره به اینکه برنامه اقدام مشترک ستاد بازآفرینی شهری باید به امضای تمامی اعضای ستاد از جمله شهرداران و فرمانداران برسد، عنوان کرد: شهرداری‌ها خط مقدم بازآفرینی شهری هستند و مسلماً به دلیل وعده‌هایی که شوراها به مردم داده‌اند مطالبات مردم از آنها و مجموعه مدیریت شهری بیشتر است.