به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بررسی دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای محور مقاومت پنجشنبه ساعت ۱۳:۳۰ با حضور حسن ثاقب، عضو هیأت علمی و مدیر گروه بازرگانی خارجی موسسه بین‌المللی و حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای و راهبردی در رادیو گفت‌وگو برگزار می‌شود.

 بررسی دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای محور مقاومت

منبع : مهر