به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ را با اعلام شاخص‌های عمده اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی منتشر کرد.

شاخص‌های عمده اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است. بخش واقعی شامل حساب‌های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت‌ها، بدهی‌های خارجی، سررسید بدهی‌های خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ‌های سود بانکی، متغیرهای پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۳.۹ درصد اعلام شده است.

همچنین در این مدت تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۶۵,۲۶۳ هزار میلیارد ریال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۷۹۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

در گزارش بانک مرکزی هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی ۲۸,۸۰۹ هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۹۵۰۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

منبع : مهر