فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استعفای صورت گرفته توسط امین قربانی از هدایت تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در مورد دلیل این موضوع و تصمیم فدراسیون در رابطه با آن توضیح داد.

وی گفت: در نامه ای که این مربی برای اعلام استعفا در اختیار بنده گذاشته خستگی مفرط دلیل انجام این کار اعلام شده است. به هر حال تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر تیم بزرگ و موفقی است و فردی که هدایت این تیم را بر عهده می گیرد ماموریت و وظیفه ای سنگین را متقبل می شود. طبیعی است که این ماموریت خستگی دارد و شاید آقای قربانی بعد از ۶ ماه نتوانسته آن را تحمل کند.

وی در پاسخ به این پرسش که «تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر از زمان حضور امین قربانی به عنوان سرمربی فقط یک اعزام برون مرزی داشته بیشتر در اردوی تدارکاتی به سر برده است. چرا این مدت کوتاه با این حجم کم فعالیت باید باعث خستگی شود؟»، گفت: اسلحه سابر ایران جایگاه جهانی دارد، بازیکنان این تیم بزرگ هستند و در سطح جهان و المپیک تمرین می کنند. قطعا ماموریت گرفتن در راس این تیم بار سنگینی دارد، ضمن اینکه تیم ملی اسلحه سابر رویداد های مهمی در آسیا و جهان هم در پیش دارد و این روزها به شدت پیگیر تمریناتش است چون باید از این رویدادها به هدف گذاری انجام شده برسیم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: در هر صورت سرمربی تیم ملی اسلحه خستگی زیاد را دلیل استعفای خود عنوان کرده است. البته ما هنوز در مورد این کناره گیری تصمیم نگرفتیم. موضوع باید در کمیته فنی اسلحه سابر بررسی شود سپس تصمیم موضع خود را مشخص می کنیم.

باقرزاده با تاکید بر اینکه پیمان فخری کماکان به عنوان مدیر فنی تیم اسلحه سابر با ما همکاری دارد، گفت: با وجود استعفای صورت گرفته اردوی تیم ملی اسلحه سابر طبق قرار قبلی از شنبه آغاز می شود. آقای پیکرآرا کماکان در کنار تیم است و تا مشخص شدن وضعیت سرمربی تمرینات ملی پوشان را بر زیر نظر خواهد داشت.

منبع : مهر