به گزارش مهر، دو روز پیش پیمان حسنی از دبیری فدراسیون تنیس روی میز استعفا کرد. روابط عمومی این فدراسیون هم در خبری که در همین زابطه روی خروجی خود گذاشت، اینگونه عنوان کرد که تصمیم دبیر مستعفی با موافقت ریاست فدراسیون همراه بوده است.

البته در همین رابطه مهرداد علی قارداشی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی مطرح نبوده، از پیگیری مسئله خبر داد.

به نظر می رسد این پیگیری ها نیجه بخش بوده است چراکه پیمان حسنی مجدد به فدراسیون تنیس روی میز بازگشته و قرار است همکاری با این فدراسیون را به عنوان دبیر ادامه دهد.

فدراسیون تنیس روی میز در این زمینه اینگونه اطلاع رسانی کرده است: در راستای بررسی موضوعات مختلف جلسه مشترکی بین مهرداد علی قارداشی رئیس، بهنام حبیب زاده نایب رئیس و پیمان حسنی در خصوص رفع مشکلات اداری برای ادامه همکاری دبیر فدراسیون برگزار شد که در نهایت مشکلات پیش رو بر طرف گردیده و پیمان حسنی بعنوان دبیر فدراسیون تنیس روی میز به کار خود بازگشت.»