به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان صبح امروز از فدراسیون های شمشیر بازی ،اسکی، اسکواش، گلف، بیماران خاص و اتومبیلرانی بازدید کرد.

سجادی ضمن بازدید از فدراسیونهای شمشیربازی ،اسکواش، بیماران خاص اتومبیلرانی و موتور سواری و گلف از ساختمان محل استقرار آنها دیدن کرد.

وی در جریان این بازدید با مسوولان فدراسیونهای شمشیربازی،اسکی، اسکواش، گلف، موتور سواری و اتومبیلرانی و بیماران خاص دقایقی را گفت و گو کرد و در جریان مسائل و مشکلات این فدراسیونها قرار گرفت.

علی رغبتی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و کاوه احمدی مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی ، وزیر ورزش وجوانان را در این بازدید همراهی می کند

منبع : مهر