به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز عاشورا، دکتر محمدباقر قالیباف از پایگاه واکسیناسیون شهید سعیدی اورژانس در اتوبان محلاتی به صورت سرزده بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن گفت‌وگو با شهروندان، روند واکسیناسیون کرونا توسط نیروهای اورژانس را به صورت میدانی ارزیابی کرد.

بازدید سرزده رئیس مجلس از پایگاه واکسیناسیون اورژانس

در این بازدید رئیس مجلس ضمن تشکر از نیروهای اورژانس به جهت کسب رضایت شهروندان، نسبت به عملکرد آنان تقدیر کرد.