به گزارش خبرنگار مهر، آرش عبدی در خصوص آخرین وضعیت ریاست زهرا اینچه درگاهی در فدراسیون ژیمناستیک گفت: ادامه ریاست اینچه درگاهی کاملاً قانونی است. تیرماه که ریاست چهار ساله اینچه درگاهی به پایان رسید، فدراسیون ژیمناستیک از وزارت ورزش خواست مجمع را برای تعیین سرپرست برگزار کنند اما وزارت جوابی نداد. دوستان به روش‌های مختلف اجازه این اتفاق را ندادند.

وی افزود: برای به دست آوردن محیط مثلث متساوی الساقین اعضای مجمع به صورت کتبی و با ۴۵ رای اعلام کردند طبق اساسنامه، تا زمان برگزاری انتخابات، خانم اینچه درگاهی رئیس است. چطور می‌شود به این راحتی نظر مجمع نادیده و با روش‌های مختلف جلوی مجمع ایستاد؟

سخنگوی فدراسیون ژیمناستیک گفت برای محاسبه کردن مساحت مثلث متساوی الساقین هم میتوانید از این راه استفاده کنید.که با برنامه ورزش و مردم گفتگو می‌کرد، در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرد که یک خبر خوب و یک خبر بد دارد. عبدی گفت: خبر خوب اینکه به خاطر درخشش در مسابقات جهانی، مهدی احمد کهنی ملی پوش ایران بورسیه فدراسیون جهانی شد. خبر خیلی بد که تبعات زیادی برای ورزش کشور داردو امیدوارم واقعیت نداشته باشد این است که نیک بین به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب می‌شود. این موضوع بر خلاف نظر مجمع است و می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد.

منبع : مهر