به گزارش خبرنگار مهر، محسن خمارلو طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی کشوری منصوب شد.
خمارلو از مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور است که فعالیت در رسانه ورزشی، سرپرستی، نایب رئیسی و دبیری در فدراسیون‌های ورزشی، معاون مدیرکلی در وزارت ورزش و جوانان و باشگاه استقلال را در کارنامه خود دارد.