به گزارش مهر به نقل از المعلومه، یک عضو ائتلاف پارلمانی فتح از اینکه برخی گروه های سیاسی که خود از طرفداران اصلی برگزاری انتخابات زودهنگام بودند، اکنون از شرکت در آن خودداری کرده و آن را تحریم می کنند ابراز تعجب کرد.

میثاق الحامدی نماینده پارلمان عراق در سخنانی با بیان اینکه اکثر گروه های سیاسی مُصر به برگزاری انتخابات در موعد مقرر هستند افزود: کسانی که امروز انتخابات را تحریم کرده اند، خود بر تعیین زمان برگزاری انتخابات، تشکیل کمیسیاریای عالی انتخابات و ضرورت وجود دستگاه قضایی مستقل برای نظارت بر انتخابات تاکید می کردند. اما امروز و در حالی که تمام خواسته های آنها محقق شده، از شرکت در انتخابات خودداری می کنند.

این نماینده پارلمان همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه ای که بین گروه های سیاسی شیعه برگزار شده، تاکید شده است که دلیلی برای تحریم انتخابات وجود ندارد و انتخابات در موعد مقرر (دهم اکتبر) برگزار خواهد شد.