به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر پادشاهی قطر اعلام کرد که «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر این کشور استعفای «شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی» نخست وزیر قطر را پذیرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی قطر، امیر این کشور، «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» را به عنوان نخست وزیر قطر تعیین کرده است.