به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری صبح امروز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه به ریاست سیدمحمد پولادگر معاون وزیر ورزش و سیدمناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و طی آن رسول هاشم کندی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
در این مجمع همچنین اعضای هیات رئیسه هم ازسوی اعضا انتخاب شدند. مهرداد تاوتلی نایب رئیس، محمود وفایی و وجیهه نقوی از کارشناسان خبره و مریم مدنی خزانه دار فدراسیون و معصومه نقویان نماینده استان ها حائز اکثریت آرا شدند و به عضویت هیات رئیسه در آمدند.