به گزارش مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در جلسه امروز شورا برنامه تودیع و ارائه گزارش شهرداری ارائه و سپس معاون حمل و نقل به ارائه گزارش پرداخت، گفت: این موضوع برای شهر تهران بسیار مهم است و گزارش خوب مناف هاشمی نشان داده که تلاش‌های خوبی صورت گرفته هرچند توقفی پیش از حضور وی صورت گرفته است اما تحرک ایجاد شده ایده آل نیست و کمبودها بسیار زیاد است.

رئیس شورای شهر با اشاره به تصویب دو فوریت در این جلسه گفت: انتقاداتی که نسبت به گزارش شد درخواست شد، گزارش کامل تغییر و تحول تعیین شود.

وی ادامه داد: در این جلسه دو فوریت تقویم سالانه شورا برای روزهای یکشنبه و سه شنبه امروز به تصویب رسید.

چمران درباره کمیته بازگشایی مدارس گفت: هرسال این کمیته با حضور آموزش و پرورش و پلیس برگزار می‌شود تا هماهنگی صورت گیرد.

وی ادامه داد: ایجاد یک کمیته تخصصی در کمیسیون حمل و نقل را پیشنهاد دادم که بحث حمل و نقل را دنبال کنند و متفاوت از کمیته مرسوم بازگشایی مدارس است.