به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بحران اقتصادی در انگلیس به دور تازه ای از اعتصاب ها در شبکه حمل و نقلی این کشور منجر شد.
در ادامه سریال اعتصاب ها در انگلیس، که در تابستان امسال چندین بار رخ داده است، امروز ۱۸ اوت کارگران شبکه ریلی، چندین شرکت قطار، متروی لندن و اتوبوس های پایتخت انگیس تازه ترین دور اعتصاب های خود را به دلیل اختلاف بر سر حقوق و شرایط کاری خود آغاز خواهند کرد.
بنا به اعلام های صورت گرفته، اعضای اتحادیه راه آهن، دریانوردی و حمل و نقل انگلیس پنج شنبه و شنبه دست به اعتصاب خواهند زد. از سویی کارگران خدمات تونل لندن نیز روز جمعه به جمع اعتصاب کنندگان خواهند پیوست.رانندگان اتوبوس لندن نیز قصد دارند جمعه و شنبه اعتصاب کنند.
دور جدید اعتصاب ها، قطعاً جابه جایی و حمل و نقل را در انگلیس با مشکل مواجه خواهد شد زیرا خدمات ریلی و اتوبوسی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و می تواند به فلج شدن شبکه حمل ونقل در این کشور بیانجامد.
«میک لینچ» دبیر کل اتحادیه راه آهن، دریانوردی و حمل و نقل انگلیس به روزنامه گاردین گفت که شبکه ریلی پیشنهاد پرداخت قبلی خود را بهبود نبخشیده و شرکت‌های بهره‌بردار قطار نیز هیچ پیشنهاد جدیدی به ما ارائه نکرده است.
در بحبوحه اعتصاب های ادامه دار در انگلیس، «گرانت شاپس» وزیر حمل و نقل این کشور از طرحی ۱۶ ماده ای برای مقابله با اعتصابات اتحادیه های راه آهن رونمایی کرد.