به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عمر الکسوانی مدیر مسجد الاقصی به شبکه المیادین گفت: جوانان همچنان در حال رویارویی با اشغالگران در مسجدالاقصی هستند.

وی افزود: اشغالگران ما را با زور مجبور به خروج از مصلی القبلی کردند و همچنان محافظان در صحن های مسجدالاقصی هستند.

الکسوانی تاکید کرد: اشغاالگران مصلی القبلی و مسجدالاقصی را در محاصره دارد. ما اجازه تقسیم یا شرکت مسجدالاقصی را نمی دهیم.

وی المیادین افزود: از فلسطینی ها می خواهیم که به سوی مسجدالاقصی بشتابند و حامی آن باشند. یورش های صهیونیستها سبب شکستن اراده ما نخواهد شد.

همزمان منابع فلسطینی اعلام کردند که امروز ۷۶۲ صهیونیست به مسجدالاقصی یورش برده اند.

این منابع به زخمی شدن بیست فلسطینی در جریان یورش صهیونیستها اشاره کردند.

از سوی دیگر الجزیره گزارش داد: نیروهای اشغالگر از صحن های مسجدالاقصی عقب نشینی کردند.

خبرنگار الجزیره اعلام کردند که باب المغاربه بسته شده است.

منبع : مهر