به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس، سی و ششمین مجمع عمومی کنفدراسیون ورزشهای بیلیاردی با حضور کشورهای عضو در قطر برگزار شد و هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس جمهوری اسلامی ایران با کسب اکثریت آرا برای ۴ سال دیگر در سمت نائب رئیس کنفدراسیون ورزش های بیلیاردی آسیا (ACBS) ابقا شد.

هاشم اسکندری نایب رئیسی فدراسیون اسنوکر و بیلیارد غرب آسیا و نائب رئیسی افتخاری فدراسیون جهانی را نیز بر عهده دارد.

اسکندری نایب رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد آسیا شد

تصویر حکم نائب رئیسی اسکندری به عنوان نایب رئیسی کنفدراسیون ورزش‌های بیلیاردی آسیا

رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس برای سومین بار است که در این سمت ابقا می شود و این حکم مدت چهارسال و تا سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد.

منبع : مهر