به گزارش مهر، پیمان حسنی روزگذشته به دلیل برخی مشکلات از دبیری فدراسیون تنیس روی میز کناره گیری کرد. این تصمیم وی با موافقت قارداشی رئیس فدراسیون همراه بود.

پیمان حسنی از کارشناسان و مربیان تنیس روی میز است که در دوره های مختلف با فدراسیون همکاری داشته است. وی تیرماه سال ۹۸ در زمان دوره نخست ریاست قارداشی به عنوان دبیر فدراسیون منصوب شد.

حسنی در دوره دوم چهار ساله ریاست قارداشی که از بهمن ماه سال ۹۸ آغاز شد هم به این همکاری ادامه داد تا روز گذشته که تصمیم به استعفا گرفت.