جعفر کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد پایین وکلا در ایران در قیاس با سایر کشورها، اظهار کرد: ایران وکیل کم ندارد زیرا به ازای هر ۹۰۰ نفر یک نفر وکیل موجود است و به نظر نمی‌رسد اختلاف ایران با سایر کشورها فاحش باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ایران ادامه داد: این مسئله بیشتر یک جنگ روانی است تا ظرفیت‌ها را اضافه کنند؛ به نظر من آمار نادرست است.

وی در خصوص وکالت‌های نجومی نیز گفت: این مسئله هم یک جنگ روانی است؛ اکنون ۴۰ درصد وکلا قدرت تمدید پروانه خود را ندارند.

کوشا در انتها گفت: قطعاً برخی وکلا وجود دارند که رقم‌های بالایی می‌گیرند اما نمی‌شود آن را به همه تعمیم داد.

منبع : مهر