احسان روزبهانی یک میلیون دلار را نپذیرفت!

احسان روزبهانی قهرمان بوکس ایران گفت: سال ۲۰۱۶ از طرف آذربایجان فردی را فرستاده بودند که در ازای دریافت یک میلیون دلار برایشان بازی کنم اما قبول نکردم.

منبع : مهر