به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: از فردا تیم جمعیت هلال احمر استان تهران با حمایت مالی خیرین تهرانی جهت اجرای طرح ملی نذر آب ۵ و اجرای پروژه پایدار آب رسانی در شهرستان خاش سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: در کنار اجرای نذر آب، کاروان سلامت متشکل از پزشکان متخصص و پیراپزشکان در آن استان حضور پیدا خواهند کرد و برنامه مفصلی به مردم محروم آن منطقه ارائه خواهند کرد.