به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در بازار توافقی به میزان ۳۷,۴۶۹ تومان رسید، قیمت دلار در هرات به زیر ۴۰ هزار تومان سقوط کرده و به ۳۹,۶۰۰ تومان رسید، قیمت دلار سلیمانیه هم با افت نسبت به دیروز به قیمت ۴۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت دلار در سامانه نیما ۲۸۵۰۰ و در سامانه سنا ۲۸,۲۳۴ تومان قیمت گذاری شد. قیمت یورو نیز در سامانه نیما به ۳۰۴۰۰ و در سامانه سنا به ۳۰,۲۰۰ تومان رسید.