به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۴,۶۷۸ تومان رسید، دلار در بازار هرات به قیمت ۳۶,۳۲۰ تومان معامله شده و در بازار سلیمانیه ۳۶,۱۹۰ تومان قیمت گذاری شد.
همچنین قیمت دلار در سامانه نیما ۲۷,۹۵۲ تومان قیمت گذاری شده و در سامانه سنا نیز به ۲۷,۷۰۰ تومان رسید. قیمت یورو در بازار آزاد نیز به ۳۷,۶۵۰ تومان رسید.