به گزارش مهر، غروب سه شنبه بار دیگر برای چندین مرتبه در سال‌های اخیر آتش به جان نیزارهای تالاب بین المللی انزلی افتاد و پنج هکتار از نیزارهای این تالاب در آتش حرص و طمع متصرفان اراضی ملی سوخت.

گفتنی است؛ شواهد موجود دلالت بر عمدی بودن این آتش سوزی دارد که انتظار می‌رود دستگاه قضا این بار با جدیت بیشتری با متخلفان برخورد کند.