به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری درباره وضعیت آبگرفتگی معابر شهر تهران همزمان با بارش‌ها گفت: در پی بارش باران پاییزی در عصر روز گذشته ۲۶ آبانماه مورد آبگرفتگی خاصی به ما اعلام نشد.
سرپرست اداره کل امور خدمات شهری شهرداری تهران همچنین گفت: تنها چند مورد سطحی آبگرفتگی در مناطق ۲، ۷ و ۸ اتفاق افتاده بود که بلافاصله پس از وصول گزارش، نیروها به رفع آبگرفتگی اقدام کردند و در همان ابتدا آبگرفتگی برطرف شد.