• امروز : دوشنبه - ۲۷ فروردین - ۱۴۰۳

هر هفته یک فیلم کوتاه در مهر

07اسفند
سینمای تلخ، بچه‌کشی و تراژدی «امید»/ من فیلمسازم نه بیمار روانی!

سینمای تلخ، بچه‌کشی و تراژدی «امید»/ من فیلمسازم نه بیمار روانی!

خبرگزاری مهر-گروه هنر-زهرا منصوری: درست در همین سال‌هایی که سینمای ایران به‌واسطه قهر مخاطبان سایه سنگین رکود حاکم بر گیشه‌ها را تجربه می‌کند و فرآیند عرضه محصولات نمایشی در آستانه ورود به دورانی تازه به‌واسطه فراگیر شدن بسترهای عرضه جدید در فضای مجازی قرار دارد، «سینمای کوتاه ایران» انگیزه بالایی برای یافتن مخاطبانی تازه برای […]

05دی
«اسپانسر-بازیگرها» در تلویزیون هم هستند!/ تنهایی به سبک پول‌دارها

«اسپانسر-بازیگرها» در تلویزیون هم هستند!/ تنهایی به سبک پول‌دارها

خبرگزاری مهر – گروه هنر- زهرا منصوری: درست در همین سال‌هایی که سینمای ایران به‌واسطه قهر مخاطبان سایه سنگین رکود حاکم بر گیشه‌ها را تجربه می‌کند و فرآیند عرضه محصولات نمایشی در آستانه ورود به دورانی تازه به‌واسطه فراگیر شدن بسترهای عرضه جدید در فضای مجازی قرار دارد، «سینمای کوتاه ایران» انگیزه بالایی برای یافتن […]

14آذر
«انقلاب» فقط شعار «مرگ بر شاه» نبود/لطفاً نگران صندلی‌تان نباشید!

«انقلاب» فقط شعار «مرگ بر شاه» نبود/لطفاً نگران صندلی‌تان نباشید!

خبرگزاری مهر – گروه هنر- زهرا منصوری: درست در همین سال‌هایی که سینمای ایران به‌واسطه قهر مخاطبان سایه سنگین رکود حاکم بر گیشه‌ها را تجربه می‌کند و فرآیند عرضه محصولات نمایشی در آستانه ورود به دورانی تازه به‌واسطه فراگیر شدن بسترهای عرضه جدید در فضای مجازی قرار دارد، «سینمای کوتاه ایران» انگیزه بالایی برای یافتن […]

10آبان
فیلم‌هایی که به «روایت» دهن‌کجی می‌کنند!/نجات از «الکی اجتماعی»ها

فیلم‌هایی که به «روایت» دهن‌کجی می‌کنند!/نجات از «الکی اجتماعی»ها

خبرگزاری مهر – گروه هنر- زهرا منصوری: درست در همین سال‌هایی که سینمای ایران به‌واسطه قهر مخاطبان سایه سنگین رکود حاکم بر گیشه‌ها را تجربه می‌کند و فرآیند عرضه محصولات نمایشی در آستانه ورود به دورانی تازه به‌واسطه فراگیر شدن بسترهای عرضه جدید در فضای مجازی قرار دارد، «سینمای کوتاه ایران» انگیزه بالایی برای یافتن […]

01آبان
شکست ایده «تحریم جشنواره»/ از «جهاد» دفاع می‌کنیم نه از «جنگ»

شکست ایده «تحریم جشنواره»/ از «جهاد» دفاع می‌کنیم نه از «جنگ»

خبرگزاری مهر – گروه هنر- زهرا منصوری: درست در همین سال‌هایی که سینمای ایران به‌واسطه قهر مخاطبان سایه سنگین رکود حاکم بر گیشه‌ها را تجربه می‌کند و فرآیند عرضه محصولات نمایشی در آستانه ورود به دورانی تازه به‌واسطه فراگیر شدن بسترهای عرضه جدید در فضای مجازی قرار دارد، «سینمای کوتاه ایران» انگیزه بالایی برای یافتن […]

10مهر
کاش «یاغی» بمانم و برای «شهدا» فیلم بسازم/ از مهدویان کپی نکردم

کاش «یاغی» بمانم و برای «شهدا» فیلم بسازم/ از مهدویان کپی نکردم

خبرگزاری مهر – گروه هنر- زهرا منصوری: درست در همین سال‌هایی که سینمای ایران به‌واسطه قهر مخاطبان سایه سنگین رکود حاکم بر گیشه‌ها را تجربه می‌کند و فرآیند عرضه محصولات نمایشی در آستانه ورود به دورانی تازه به‌واسطه فراگیر شدن بسترهای عرضه جدید در فضای مجازی قرار دارد، «سینمای کوتاه ایران» انگیزه بالایی برای یافتن […]