• امروز : جمعه - ۱ تیر - ۱۴۰۳

سامانه جامع تجارت

11اردیبهشت
ماجرای اعتراض طلافروشان چیست؟

ماجرای اعتراض طلافروشان چیست؟

رییس اتحادیه طلا گفت: زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد اما هیچ اصلاحی صورت نگرفته است.