- کلان نیوز
روابط گازی ایران ترکمنستان احیاء می شود؟ 25 شهریور 1400

روابط گازی ایران ترکمنستان احیاء می شود؟

به گزارش مهر، تا قبل از سال ۹۵ یکی از اصلی ترین شرکای گازی ایران کشور ترکمنستان بود. روابط گازی ایران و ترکمنستان با توجه به سختی گازرسانی به مناطق شمالی و شمال شرقی برای کشور ایران و همچنین تمایل همیشگی کشور ترکمنستان برای فروش گاز خود یک بازی برد-برد بوده است. یکی دیگر از […]