• امروز : دوشنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳

بنیاد برکت

09آذر
تولید ۱۴۵ میلیون تن غذا تا سال ۱۴۰۶

تولید ۱۴۵ میلیون تن غذا تا سال ۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب روز ۸ شهریور ۱۴۰۱ خطاب به کابینه دولت در خصوص اهمیت زنجیره غذایی فرمودند: “در مسئله‌ی کشاورزی، مسئله‌ی امنیّت غذایی خیلی اهمّیّت دارد. حالا اوضاع امروز دنیا را نگاه کنید؛ یک گوشه‌ی دنیا یک جنگی اتّفاق افتاده و مسئله‌ی امنیّت غذایی برای همه‌ی دنیا مطرح شده؛ یعنی مسئله‌ی امنیّت […]