به گزارش خبرنگار مهر، علیشار عثمانف که سال گذشته میلادی برای چهارمین دوره متوالی به عنوان رئیس فدراسیون جهانی شمشیربازی انتخاب شد در اعتراض به تحریم های اعمال شده اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا مسئولیت خود را به حالت تعلیق در آورد.

وی در بیانیه خود به منظور اعلام استعفا آورده است:

“من معتقدم که چنین تصمیمی ناعادلانه است و دلایلی که برای توجیه تحریم ها به کار می رود مجموعه ای از اتهامات نادرست وافتراآمیز است که به شرافت، حیثیت و شهرت تجاری من لطمه می زند. از تمام راه های قانونی برای حفظ آبرو و آبروی خود استفادهخواهم کرد. بدینوسیله انجام وظایف خود به عنوان رئیس فدراسیون بین‌المللی شمشیربازی را تا برقراری عدالت به حالت تعلیق درمی‌آورم.”

تحریم رئیس فدراسیون جهانی شمشیربازی به دلیل اتهام ارتباط با پوتین انجام شده است.

منبع : مهر