- کلان نیوز
بازگشت دبیر مستعفی به فدراسیون تنیس روی میز! 03 شهریور 1400

بازگشت دبیر مستعفی به فدراسیون تنیس روی میز!

به گزارش مهر، دو روز پیش پیمان حسنی از دبیری فدراسیون تنیس روی میز استعفا کرد. روابط عمومی این فدراسیون هم در خبری که در همین زابطه روی خروجی خود گذاشت، اینگونه عنوان کرد که تصمیم دبیر مستعفی با موافقت ریاست فدراسیون همراه بوده است. البته در همین رابطه مهرداد علی قارداشی با تاکید بر […]

استعفای دبیر فدراسیون تنیس روی میز بعد از دو سال 01 شهریور 1400

استعفای دبیر فدراسیون تنیس روی میز بعد از دو سال

به گزارش مهر، پیمان حسنی روزگذشته به دلیل برخی مشکلات از دبیری فدراسیون تنیس روی میز کناره گیری کرد. این تصمیم وی با موافقت قارداشی رئیس فدراسیون همراه بود. پیمان حسنی از کارشناسان و مربیان تنیس روی میز است که در دوره های مختلف با فدراسیون همکاری داشته است. وی تیرماه سال ۹۸ در زمان […]