• امروز : دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۴۰۳

میراث فرهنگی

16مرداد
بررسی کارنامه گردشگری در دولت‌های گذشته

بررسی کارنامه گردشگری در دولت‌های گذشته

مهر _ گروه جامعه؛ شاید تاریخچه سازمانی برای میراث فرهنگی را باید ایجاد موزه‌ای در ارگ سلطنتی دانست که ناصرالدین شاه به تأثیر از فرنگ آن را در ارگ سلطنتی تشکیل داد. هر چند که جذابیتی برای او نداشت اما بعدها دستور داد تا در باغ گلستان مکانی برای آن بسازند. این ساختمان بعدها تالار […]