• امروز : دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۴۰۳

صادق زیبا کلام

07خرداد
صادق زیباکلام مجرم شناخته شد

صادق زیباکلام مجرم شناخته شد

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: دادگاه رسیدگی به پرونده‌ صادق زیباکلام و محمدرضا سعدی برگزار و این افراد مجرم شناخته شدند.