• امروز : دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۴۰۳

شرکت مخابرات ایران

31اردیبهشت
جزییات خرید تجهیزات بومی اولویت‌دار شبکه ملی اطلاعات

جزییات خرید تجهیزات بومی اولویت‌دار شبکه ملی اطلاعات

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: قراردادهای اخیر مربوط به توسعه شبکه انتقال دو استان مهم کشور منجر به گسترش ارائه خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات دولت الکترونیک می‌ شود.