- کلان نیوز
دلیل عزلم از سازمان خصوصی سازی اجرای قانون بود 02 مهر 1400

دلیل عزلم از سازمان خصوصی سازی اجرای قانون بود

به گزارش مهر علیرضا صالح، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی در نشستی ملی با مطالبه‌گران حوزه خصوصی سازی گفت: اگر بتوانیم نظام حکم‌رانی در شرکت‌های عمومی را اصلاح کنیم شاهد رشد بخش خصوصی خواهیم بود. صالح ادامه داد: ما در دروان خدمت به این نتیجه رسیدیم نظارت بعد از واگذاری باید به صورت سامانه‌هایی شفاف صورت […]