- کلان نیوز
غفلت‌هایی که جبران ناپذیرند/ دبستانی‌های دور از مدرسه و همکلاسی 10 شهریور 1400

غفلت‌هایی که جبران ناپذیرند/ دبستانی‌های دور از مدرسه و همکلاسی

مهر -گروه جامعه: معاونت آموزش ابتدایی چند سالی است دستخوش تغییر و تحول مدیریتی نشده است و شاید همین امر را بتوان یک نکته روشن برای نقد عملکرد این معاونت در دوران اخیر دانست؛ دورانی که از یک سو آموزش مجازی به دنبال کرونا برای دوره ابتدایی نگران کننده شده است و از سوی دیگر […]