- کلان نیوز
اگر این روند ادامه یابد شاهد افول والیبال خواهیم بود 26 مرداد 1400

اگر این روند ادامه یابد شاهد افول والیبال خواهیم بود

رضا مومنی مقدم در گفت و گو با مهر، درباره نتایج تیم ملی والیبال در المپیک توکیو گفت: این بحث را باید از دو منظر مدنظر قرار داد؛ یکی مسائل فنی و دیگری مسائل مدیریتی که در چند سال اخیر در والیبال ایران وجود داشت. از نظر فنی با توجه به اینکه از سال ۹۸ […]