- کلان نیوز
سیل و رانش بیخ گوش ۴۷روستا/نگرانی۱۴۰۰خانوار زیر سایه کمبود اعتبار 04 شهریور 1400

سیل و رانش بیخ گوش ۴۷روستا/نگرانی۱۴۰۰خانوار زیر سایه کمبود اعتبار

مهر – گروه استان‌ها: دی‌ماه سال گذشته بود که رانش زمین در روستای «افسر آباد» شهرستان اردل موجب نگرانی مردم و مسئولان شد، موضوعی که معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران را اردیبهشت‌ماه امسال به محل این روستا کشاند. اسماعیل نجار در این بازدید با طرح موضوع برداشت مصالح در حجم زیاد در […]