- کلان نیوز
تراکتور؛ آخرین پرده یک نمایش خصوصی! 25 شهریور 1400

تراکتور؛ آخرین پرده یک نمایش خصوصی!

به گزارش ایسنا، هنوز تیمی در ایران روی کار نیامده که از دوران خصوصی‌سازی آن بیشتر از پنج سال بگذرد و بتواند صحیح و سالم از طوفان‌ مشکلات اقتصادی و فوتبالِ بدون درآمد ایران، جان سالم به در برد! موفق‌ترین تیم‌های خصوصی هم با وجود میلیاردها تومان سرمایه طی سه تا چهار سال به زانو […]